Kilka słów o hipnozie

Hipnoza

To zmieniony stan świadomości, coś pomiędzy rzeczywistością ,która odczuwamy swoimi zmysłami, a snem na jawie, w którym człowiek staje się niezwykle otwarty na zmiany. Podczas seansu każdy jest przytomny oraz świadomy tego, gdzie jest i co się z nim dzieje, a po jego zakończenie zawsze pamiętamy to, co się działo w trakcie. Wchodzenie w trans jest naturalna zdolnością człowieka szacuje się, że blisko 95% ludzi codziennie w naturalny sposób wchodzi w stan autohipnozy.

Jak działa hipnoza

Umysł świadomy poprzez wypracowane mechanizmy dokonuje zniekształceń informacji jakie otrzymujemy na poziomie świadomym jednocześnie je kwestionując. Terapeuta poprzez hipnozę dociera do ukrytych w naszej podświadomości mechanizmów sterujących naszym działaniem i dokonuje zmian, których potrzebujemy. Zmiany na poziomie świadomym zostają zaakceptowane, a dzięki nim nowe informacje podane przez terapeutę zostają szybko wprowadzone w czyn.

Hipnoza regresyjna

Wszystko to co nam dzisiaj dolega miało swój początek w przeszłości. Wydarzenia te mogły się wydarzyć kilka tygodni temu, kilka miesięcy, kilka lub kilkadziesiąt lat temu. Mogły się odbyć świadomie lub nie świadomie dla nas, albo bezpośrednio z nami lub pośrednio o czym na poziomie świadomym nie mamy pojęcia. A gdy by istniała możliwość powrotu do tych wydarzeń, przepracowania problemu tak aby dzisiejsze zburzenia przestały istnieć … Regresja to główna metoda mojej pracy z pacjentem, według mnie jest to najbardziej skuteczna terapia która rozwiązuje większość problemów na stałe. Polega ona na cofnięciu się do zachowań które wydarzyły się w naszej przeszłości jako czynnik spustowy obecnego stany. Jest to całkowicie bezpieczna terpią polegająca na wprowadzeniu pacjenta w stan głębokiego relaksu, transu ale tylko i wyłącznie na taki poziom abyśmy mogli wspólnie rozmawiać. Jest to uczucie porównywane do przyjemnego snu tylko z tą różnicą że tu będziemy wspólnie pracowali.

Znajdź mnie na facebooku:

Możesz odnaleźć mnie także w serwisie społecznościowym.